REGLER FOR POINTGIVNING I ÅRSKONKURRENCER

Generelt

Point kan kun opnås på udstillinger afholdt af Spidshundeklubben. I konkurrencerne gives kun point til Spidshundeklubbens racer og medlemmer.

Medlemskab af Spidshundeklubben er opfyldt, når samme personnavn indgår i både medlemsskabet og som ejer (eller medejer) af hunden.

De mulige pointtal er angivet for de enkelte konkurrencer. Kun den højest opnåede placering, på udstillingen, lægges til grund for pointgivningen, der kan således ikke lægges sammen.

Ved kontingentbetaling senere end 31.01, medregnes kun point opnået fra 3 uger efter betalingsdatoen.

Det endelige resultat udregnes ved udgangen af hvert udstillingsår, på basis af de 4 udstillinger hvor deltageren har opnået flest point.

Udstillingsåret for optjening af point går fra:

Forrige års sidste udstilling (juleudstillingen) til indeværende års næstsidste udstilling.

Resultatet offentliggøres senest 3 uger før årets sidste udstilling.

Evt. indsigelser mod resultatet skal foreligge senest 1 uge inden sidste udstilling.

Kåring af årets vindere finder derefter sted på årets sidste udstilling.

Som konkurrenter regnes samtlige tilmeldte hunde af SPK’s racer på udstillingen.

Ved pointlighed udpeges den pågældende vinder efter følgende regler:

1. Den deltager hvis pointsum indeholder det højeste enkeltresultat

2. Giver dette ingen afgørelse, vinder den deltager hvis næstbedste enkeltresultat er højest. Giver dette ingen afgørelse fortsættes med det 3. og eventuelt det 4.

3. Er der stadig ingen afgørelse, vinder den deltager, der med sit bedste resultat har vundet på udstillingen med flest tilmeldte konkurrenter. Ved lighed fortsættes med næstbedste resultat osv.

Årets guldhund.

Deltagere er hunde, der opfylder DKK’s betingelser for deltagelse på udstillinger.

Pointberegningen foregår på følgende måde BIR 4 point BIM 3 point BIS1    8 point BIS2 7 point BIS3 6 point BIS4 5 point

Årets Veteran/Årets par / Årets Avlshund / Årets Opdrætter: Deltagere er hunde, der opfylder DKK’s betingelser for deltagelse i senior-/veteran-/par-/ avls-/opdrætsklasse på udstillinger.

For parklasse gælder: Begge hunde skal være ejet af Spidshundeklub medlemmer. Der kan kun medregnes resultater opnået af det samme par (de samme 2 hunde med samme fører)

Alle parklasser bedømmes i stor ring
For avlsklasse gælder: Avlshunden skal være ejet af et medlem af Spidshundeklubben
For opdrætsklasse gælder: Opdrætteren skal være medlem af Spidshundeklubben.
For juniorhandling gælder: Ejeren af den deltagende hund skal være medlem af Spidshundeklubben.
For seniorhandling gælder:
Seniorhandleren skal være medlem af Spidshundeklubben
Racens bedste senior/veteran/par/avl/opdr 2 point Udstillingens bedste veteran/par/avl/opdr./jun/senh. nr.1 8 point Udstillingens bedste veteran/par/avl/opdr./jun/senh. nr.2 7 point Udstillingens bedste veteran/par/avl/opdr./jun/senh. nr.3 6 point Udstillingens bedste veteran/par/avl/opdr./jun/senh. nr.4 5 point Alle par i stor ring der placeres 5 -2 point
Årets Han i racen / Årets Tæve i racen:
Årets Han/Tæve er også Klubvinder
For opnåelse af klubvindertitlen forudsættes at hunden har opnået point på mindst 2 udstillinger.
For konkurrencen „Årets han/årets tæve“ gælder følgende pointgivning:
Point opnået i BIR (BIR/BIM) tæller ikke med til årets han/tæve.
I konkurrenceklasse for henholdsvis bedste han og bedste tæve gives:
BIR og BIM 4 point Bedst i køn nr. 2  (BIK2)3 point
Bedst i køn nr. 3  (BIK3) 2 point Bedst i køn nr. 2  (BIK4) 1 point
BIR-hunden der går videre til stor ring, og der opnår placering får point efter reglerne for guldhunden
BIS18 point BIS2 7 point BIS36 point BIS4 5 point
Såfremt der deltager hunde fra „andre klubber“ og disse placeres blandt de 4 bedste, tildeles point til de SPK hunde der er „skubbet ned af listen“, således at „fremmede hunde“ ikke påvirker SPK’s årskonkurrencer.
Ovenstående træder i kraft ved vedtagelse på generalforsamlingen, men således at perioden for optjening af point i 2013 går fra Udstillingen i Strøby, den 2. marts til udstillingen i Års den 13. okt.
Bestyrelsen bemyndiges til at tilpasse ovenstående, for tilpasning til evt. ændringer i udstillingsreglementet.
Vedtaget på Generalforsamlingen den 7. april 2013